ElektronikkForbundet er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen, og denne nettsiden oppdateres ikke lenger. Mesteparten av den innformasjonen som lå her er allerede overført nettstedet til Stiftelsen Elektronikkbransjen.

De lukkede sidene for medlemmer er ennå ikke overført, så de finner du nedenfor.

Medlemssider

Denne informasjon vil også innen kort tid bli å finne stiftelsens nettsted.

 

Ønsker du kontakt med ElektronikkForbundet, vennligst benytt mail-adressen nedenfor:

post@elektronikkforbundet.no